DepthLog

  • Drukuj

Aplikacja Depthlog v. 8 służy do przeglądania i edycji danych zebranych przez aparaturę pomiarową w funkcji głębokości. Daje ona również możliwość analizy gradientów ciśnień na podstawie parametrów wiercenia metodami D-exponent i Sigma Log. Współpracuje z systemem baz danych MS SQL Server.

Dane prezentowane są w funkcji  głębokości otworu według miary przewodu. Dane dotyczące gazów i parametrów płuczki wychodzącej zapisywane są z uwzględnieniem opóźnienia w wynoszeniu płuczki, czyli tzw. Lag Depth.

 

Okno wizualizacji danych Depth Log zawiera cztery wykresy graficzne po dwie ścieżki w każdym, co umożliwia równoczesne przeglądanie ośmiu zmiennych w funkcji głębokości. Osie Y wykresów przedstawiają wybraną skalę głębokości. Osie X wykresów są skalowane w zależności od wybranych zmiennych.

Wykresy graficzne wyposażone są w poziome kursory, przesuwane za pomocą przycisków strzałek lub myszy. Dokładne przesuwanie kursorów umożliwiają strzałki góra – dół przy wciśniętym klawiszu SHIFT. Chwilowe wartości zmiennych w miejscu kursora oraz wartość głębokości prezentowane są w dolnej części okna aplikacji.