Analiza D-exponenty

Okno D-exponent Log tworzy się poprzez menu File – New – D-exponent Log. Podobnie jak inne okna aplikacji można je również zapisywać i odczytywać z pliku.

Okno zawiera wykresy w funkcji głębokości następujących zmiennych:

DEXP – D-eksponenta mechaniczna,

DCS – D-eksponenta skorygowana,

DCN – normalny trend D-eksponenty,

POISS – współczynnik Poissona,

NGRAD – normalny gradient hydrostatyczny,

PPGR – gradient ciśnienia porowego,

ECD – ekwiwalentny ciężar płuczki w cyrkulacji,

FRGR – gradient ciśnienia szczelinowania,

OVGR – gradient ciśnienia nadkładu.

Wszystkie wartości gradientów są wyrażone w bar/10m.

Ponadto w głębokościach zmiany świdrów umieszczany jest symbol graficzny.

Okna graficzne wyposażone są w poziome kursory, przesuwane za pomocą przycisków strzałek lub myszy. Dokładne przesuwanie kursorów umożliwiają strzałki góra – dół przy wciśniętym klawiszu SHIFT. Chwilowe wartości zmiennych w punkcie przecięcia wykresów z kursorem wyświetlane są cyfrowo pod wykresami. Dodatkowo w odpowiednim okienku wyświetlana jest aktualna głębokość Depth wskazywana przez kursor.