Wybierz swój język

Nasza firma od lat rozwija oprogramowanie do monitorowania głębokich wierceń naftowych. Służy ono do akwizycji danych w czasie rzeczywistym, ich zapisu w funkcji zarówno czasu jak i głębokości otworu a także ich analizy i prezentacji końcowej. Zapewniamy dostęp do danych zarówno w sieci lokalnej jak i sieciach rozległych i w internecie. Z naszego oprogramowania korzystają firmy zajmujące się poszukiwaniami naftowymi zarówno na lądzie jak i na morzu.