Wybierz swój język

System WellDaq Online służy do zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych podczas monitorowania wierceń naftowych. Składa się z następujących elementów:

  • aplikacja WellDaq do zbierania danych w czasie rzeczywistym,
  • baza danych w systemie MS SQL Server Express,
  • serwer danych czasu rzeczywistego National Instruments DataSocket Server,
  • aplikacja Online wizualizująca dane czasu rzeczywistego,
  • aplikacja History do przeglądania bazy danych w funkcji czasu,
  • aplikacja DepthLog do przeglądania bazy danych w funkcji głębokości otworu,
  • aplikacja StripChart do wydruku wykresów,
  • arkusz kalkulacyjny HydCalc do obliczeń inżynierskich,
  • programy do komunikacji z chromatografem i detektorem węglowodorów.