WITSML – Wellsite Information Transfer Standard Markup Language.

WITSML składa się z definicji obiektów danych w formacie XML oraz specyfikacji usług internetowych opracowanych z myślą o sprawnym i szybkim przepływie danych pomiędzy firmami serwisowymi a inwestorami wierceń w celu przyspieszenia i polepszenia procesu raportowania i podejmowania decyzji.

Zastosowanie WITSML

Technologie cyfrowe oraz przesyłanie danych odgrywają coraz większą rolę w wierceniach i opróbowaniach otworów. Najnowszy standard WITSML otwiera nowe możliwości oraz sposoby pracy z danymi. WITSML daje:

·         Integrację danych z wielu źródeł,

·         Inteligentne narzędzia do ich obróbki,

·         Technologię do współpracy,

·         Centralny monitoring,

·         Raportowanie dla inwestorów i nadzoru geologicznego.

Dane przekazywane przez WITSML

·         Dane wiertnicze i geologiczne w czasie rzeczywistym oraz w funkcji czasu,

·         Raporty o konstrukcji otworu,

·         Raporty wiertnicze,

·         Raporty ze szczelinowania otworów.

Korzyści z WITSML

Z punktu widzenia inwestora lepsza jakość danych z różnych dyscyplin, udostępnianych w czasie rzeczywistym ułatwia podejmowanie decyzji. Dane te mogą być wykorzystywane przy projektowaniu przyszłych otworów, są one kompatybilne z istniejącymi aplikacjami geologicznymi i geofizycznymi.

Z punktu widzenia firmy serwisowej jednolity standard ułatwia współdzielenie danych w celu ich interpretacji, optymalizacji i przekazywania inwestorowi. Upraszcza i usprawnia proces przepływu danych przy wykorzystaniu powtarzalnych procedur. Użycie globalnego standardu umożliwia zdobycie zagranicznych kontraktów oraz współpracę w międzynarodowym środowisku.

Z punktu widzenia nadzoru geologicznego jednakowy standard upraszcza zbieranie danych i obniża koszty ich obróbki.

Z punktu widzenia informatyka opracowującego nowe aplikacje do obróbki danych, jednolity standard upraszcza proces projektowania i testowania oprogramowania. Skraca to istotnie czas potrzebny do dostarczenia nowych rozwiązań oraz zapewnia ich jakość. Umożliwia też współpracę aplikacji z innymi systemami używającymi tego samego standardu.