Wybierz swój język

Online v.8.0 jest aplikacją systemu MS Windows służącą do wizualizacji danych z aparatury pomiarowej WellDaq monitorującej proces wiercenia otworu. Dane w czasie rzeczywistym są pobierane z serwera NI DataSocket a następnie prezentowane w formie cyfrowej i graficznej.

Ekran użytkownika podzielony jest na część cyfrową i część graficzną. Cyfrowo prezentowane są cztery wielkości związane z głębokością otworu oraz 16 wielkości wybranych przez użytkownika. Rozwijana lista wyboru obejmuje 95 pozycji.