Wybierz swój język

Real Time Center jest programem przeznaczonym do centralnego monitorowania procesu wiercenia na wielu wiertniach równocześnie. Zapewnia prezentację danych w czasie rzeczywistym w formie numerycznej i graficznej oraz sygnalizację zmian istotnych parametrów wiercenia.

Każda wiertnia posiada niezależne okno monitorowania. Okna te mogą być otwarte na jednym dużym monitorze o odpowiednio dużej przekątnej lub też na oddzielnych monitorach.