Wybierz swój język

WellDaq jest aplikacją systemu MS Windows służącą do zbierania danych o wierceniu dla celów profilowania otworów przez serwis geologiczny. Współpracuje z uniwersalnymi kartami pomiarowymi przetwarzającymi sygnały elektryczne z czujników na postać cyfrową w czasie rzeczywistym.

Dane pomiarowe są kalibrowane, przeliczane na jednostki nieelektryczne, wyświetlane, zapisywane na twardym dysku oraz przesyłane do lokalnych i odległych stanowisk wizualizacji poprzez sieć komputerową.

Program WellDaq wykorzystuje protokół sieciowy DataSocket, opracowany przez firmę National Instruments. Dane wysyłane są w regularnych odstępach czasu do serwera DataSocket. Serwer ten jest uruchomiony na tym samym komputerze co Welldaq i jest dostępny dla swoich klientów w obrębie sieci lokalnej poprzez specyficzny adres URL.

Program współpracuje również z urządzeniami zewnętrznymi, jak chromatograf gazowy, detektor metanu, zewnętrzny panel alarmowy, tablica świetlna, moduł zdalnego zbierania danych.