Gas Ratio Log

Okno Gas Ratio Log tworzy się poprzez menu File – New – Gas Ratio Log. Podobnie jak inne okna aplikacji można je również zapisywać i odczytywać z pliku.

Okno zawiera wykresy w funkcji głębokości wyników profilowania gazowego, a więc dane z metanomierza i chromatografu. 

Prawy wykres zawiera obliczone współczynniki gazowe Wh, Bh i Ch. Ich wzajemne relacje pozwalają na interpretację jakościową stref produktywnych metodą Exlog.