Normalizowany profil gazowy

Okno Gas Normalization tworzy się poprzez menu File – New – Gas Normalization. Podobnie jak inne okna aplikacji można je również zapisywać i odczytywać z pliku.

Na lewym wykresie przedstawiony jest postęp ROP i wydatek PMPO. Na prawym wykresie Total Gas TGAS i Normalized Gas NMGAS oraz wskazania C1 – C2.

Normalized Gas jest to Total Gas przeliczony na zawartość gazu w płuczce a następnie znormalizowany z uwzględnieniem postępu, wydatku pomp i średnicy otworu.