Sigma Log

Okno Sigma Log tworzy się poprzez menu File – New – Sigma Log. Podobnie jak inne okna aplikacji można je również zapisywać i odczytywać z pliku.

Okno zawiera wykresy w funkcji głębokości następujących zmiennych:

SIGMA – wytrzymałości skały obliczona na podstawie parametrów wiercenia,

SIGM0 – parametr wytrzymałości uwzględniający ciśnienie różnicowe,

SIGN – normalny trend krzywej Sigma,

POISS – współczynnik Poissona,

NGRAD – normalny gradient hydrostatyczny,

PPGRS  - gradient ciśnienia porowego z metody Sigma Log,

ECD – ekwiwalentny ciężar płuczki w cyrkulacji,

FRGRS – gradient ciśnienia szczelinowania,

OVGR – gradient ciśnienia nadkładu.

Wszystkie wartości gradientów są wyrażone w bar/10m.

Okna graficzne wyposażone są w poziome kursory, przesuwane za pomocą przycisków strzałek lub myszy. Dokładne przesuwanie kursorów umożliwiają strzałki góra – dół przy wciśniętym klawiszu SHIFT. Chwilowe wartości zmiennych w punkcie przecięcia wykresów z kursorem wyświetlane są cyfrowo pod wykresami. Dodatkowo w odpowiednim okienku wyświetlana jest aktualna głębokość Depth wskazywana przez kursor.