Wybierz swój język

Aplikacja Depthlog v. 8 służy do przeglądania i edycji danych zebranych przez aparaturę pomiarową w funkcji głębokości. Daje ona również możliwość analizy gradientów ciśnień na podstawie parametrów wiercenia metodami D-exponent i Sigma Log. Współpracuje z systemem baz danych MS SQL Server.

Dane prezentowane są w funkcji głębokości otworu według miary przewodu. Dane dotyczące gazów i parametrów płuczki wychodzącej zapisywane są z uwzględnieniem opóźnienia w wynoszeniu płuczki, czyli tzw. Lag Depth.