Wiele okien

Aplikacja DepthLog może prezentować jednocześnie więcej niż  jedno okno wizualizacji danych. Można tworzyć nowe okna o różnym zestawie wyświetlanych wielkości i w dwóch różnych układach jednostek miar. Służy do tego menu File – New. Użytkownik  może wybrać układ jednostek metryczny Metric lub amerykański US. Stworzone w ten sposób okno można zapisać poprzez menu File – Save As… pod dowolną nazwą prezentowaną następnie jako nazwa okna.

Raz stworzone okno będzie zapamiętane i odtworzone po ponownym uruchomieniu aplikacji, chyba że zostanie zamknięte np. poprzez menu File – Close. Ponowne uruchomienie raz zamkniętego okna jest możliwe poprzez menu File – Open.

Okna mogą być widoczne równocześnie lub też jedno okno może zajmować cały ekran aplikacji. Do zarządzania oknami służy menu Window.