Edycja interwałów

Polecenia menu Log Data - Interval używa się w przypadku, gdy istnieje potrzeba skorygowania lub uzupełnienia wartości jakiejś zmiennej w pewnym interwale głębokości. Okno dialogowe Batch Edit umożliwia wtedy wybór zmiennej, operacji, jaka ma być przeprowadzona (zastąpienie, dodanie, odjęcie, mnożenie, dzielenie), interwału głębokości From…To depth.